รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน Call Center
ประจำปีงบประมาณ 2553
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
รอบปีงบประมาณ 2553
 
 
- ประจำเดือนกันยายน 2553
 
- ประจำเดือนสิงหาคม 2553
 
- ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 
- ประจำเดือนมิถุนายน 2553
 
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
 
- ประจำเดือนเมษายน 2553
 
- ประจำเดือนมีนาคม 2553
 
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 
- ประจำเดือนมกราคม 2553
 
- ประจำเดือนธันวาคม 2552
 
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
 
- ประจำเดือนตุลาคม 2552
 
 
 
 
 
 

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011