ปีงบประมาณ 2554
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนกันยายน 2554
ประจำเดือนสิงหาคม 2554
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
ประจำเดือนมิถุนายน 2554
ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
ประจำเดือนเมษายน 2554
ประจำเดือนมีนาคม 2554
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ประจำเดือนมกราคม 2554
ประจำเดือนธันวาคม 2553
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ประจำเดือนตุลาคม 2553
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011