ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนกันยายน 2556

ประจำเดือนสิงหาคม 2556

ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

ประจำเดือนมิถุนายน 2556

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

ประจำเดือนเมษายน 2556

ประจำเดือนมีนาคม 2556

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ประจำเดือนมกราคม 2556

ประจำเดือนธันวาคม 2555

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

ประจำเดือนตุลาคม 2555

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011