ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประจำเดือนธันวาคม  2561

ประจำเดือนมกราคม  2562

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2562

ประจำเดือนเมีนาคม  2562

ประจำเดือนเมษายน  2562

ประจำเดือนพฤษภาคม  2562

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประจำเดือนกรกฎาคม  2562

ประจำเดือนสิงหาคม  2562

ประจำเดือนกันยายน  2562

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011