ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2562

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประจำเดือนธันวาคม  2562

ประจำเดือนมกราคม  2563

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563

ประจำเดือนเมีนาคม  2563

ประจำเดือนเมษายน  2563

ประจำเดือนพฤษภาคม  2563

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประจำเดือนกรกฎาคม  2563

ประจำเดือนสิงหาคม  2563

ประจำเดือนกันยายน  2563

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011