ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประจำเดือนธันวาคม  2563

ประจำเดือนมกราคม  2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564

ประจำเดือนเมีนาคม  2564

ประจำเดือนเมษายน  2564

ประจำเดือนพฤษภาคม  2564

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประจำเดือนกรกฎาคม  2564

ประจำเดือนสิงหาคม  2564

ประจำเดือนกันยายน  2564

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011