ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประจำเดือนธันวาคม  2564

ประจำเดือนมกราคม  2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2565

ประจำเดือนเมีนาคม  2565

ประจำเดือนเมษายน  2565

ประจำเดือนพฤษภาคม  2565

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประจำเดือนกรกฎาคม  2565

ประจำเดือนสิงหาคม  2565

ประจำเดือนกันยายน  2565

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011