กลุ่มประสานราชการ  สำนักบริหารกลาง  ( อาคาร 2 ชั้น 1 )
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
 
ศูนย์บริการประชาชน (CALL CENTER)
โทร.  0 2016 8888 ต่อ 2128, 2131, 2132, 2137 , 2138
 
     
: รถประจำทางที่ผ่าน :  
สาย 3 , 9 , 23 , 30 , 32 , 33, 43 , 49 , 53 , 64 , 65 , 72 , 99 , 110 และ ปอ.516 
   
: เรือด่วนเจ้าพระยาที่ผ่าน :
เรือธงสีส้ม, ธงสีเหลือง, ธงสีแดง และธงสีเขียว
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011