ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
กลุ่มประสานราชการ  สำนักบริหารกลาง  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
ศูนย์บริการประชาชน (CALL CENTER)
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
 
     

รถประจำทางที่ผ่าน  
สาย 3 , 9 , 23 , 30 , 32 , 43 , 49 , 53 , 64 , 65 , 72 , 99 , 110 , ปอ.506 , ปอ.พ.8
 
 

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011