ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2560

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประจำเดือนธันวาคม  2560

ประจำเดือนมกราคม  2561

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561

ประจำเดือนเมีนาคม  2561

ประจำเดือนเมษายน  2561

ประจำเดือนพฤษภาคม  2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม  2561

ประจำเดือนสิงหาคม  2561

ประจำเดือนกันยายน  2561

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011