ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2558

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2558

ประจำเดือนธันวาคม  2558

ประจำเดือนมกราคม  2559

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2559

ประจำเดือนเมีนาคม  2559

ประจำเดือนเมษายน  2559

ประจำเดือนพฤษภาคม  2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ประจำเดือนกรกฎาคม  2559

ประจำเดือนสิงหาคม  2559

ประจำเดือนกันยายน  2559

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011