ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2559

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2559

ประจำเดือนธันวาคม  2559

ประจำเดือนมกราคม  2560

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560

ประจำเดือนเมีนาคม  2560

ประจำเดือนเมษายน  2560

ประจำเดือนพฤษภาคม  2560

ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ประจำเดือนกรกฎาคม  2560

ประจำเดือนสิงหาคม  2560

ประจำเดือนกันยายน  2560

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011