ปีงบประมาณ 2555

 

  รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน  

ประจำเดือนกันยายน 2555

ประจำเดือนสิงหาคม 2555

ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

ประจำเดือนมิถุนายน 2555

ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

ประจำเดือนเมษายน 2555

ประจำเดือนมีนาคม 2555

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ประจำเดือนมกราคม 2555

ประจำเดือนธันวาคม 2554

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

ประจำเดือนตุลาคม 2554

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011