ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2556

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

ประจำเดือนธันวาคม 2556

ประจำเดือนมกราคม 2557

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ประจำเดือนเมีนาคม 2557

ประจำเดือนเมษายน 2557

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ประจำเดือนสิงหาคม 2557

ประจำเดือนกันยายน 2557

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011